TXT đã trở lại lần đầu tiên với album "The Dream Chapter: MAGIC”  in  News

Back by:  sieuthikpop  on  October 21, 2019 01:00 PM

TXT đã trở lại lần đầu tiên với album "The Dream Chapter: MAGIC”
TXT muốn bạn chạy ngay lập tức với họ trong MV lần đầu tiên trở lại TXT đã trở lại lần đầu tiên với album phòng thu đầu tiên của họ là The Dream Chapter: MAGIC341! Được sản xuất bởi Slow Rabbit, ca khúc chủ đề trong Run Run Away là một ca khúc pop tổng hợp về việc chạy trốn đến một nơi huyền diệu, nơi chỉ có bạn và bạn bè của bạn có thể đi. Trong video âm nhạc, các thành viên TXT thể hiện năng lượng trẻ trung của họ trong nhiều môi trường khác nhau bao gồm trường học, hồ bơi, khu rừng, v.v. Kiểm tra video âm nhạc bí ẩn dưới đây!
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.