Stray Kids đã trở lại với một đĩa đơn mới “Double Knot”  in  News

Back by:  nhactrehanquoc  on  October 9, 2019 01:00 PM

Stray Kids đã trở lại với một đĩa đơn mới “Double Knot”
Stray Kids gây xúc động cho người hâm mộ với MV mới hôn đôi hôn nhau: Đây là những phản ứng tốt nhất trên Stray Kids đã trở lại với một đĩa đơn mới mà người hâm mộ của họ ở lại yêu thích! Vào ngày 9 tháng 10, nhóm đã phát hành đĩa đơn Đôi Hôn của họ cũng như video âm nhạc của mình và #StrayKids_DoubleKnot và #StrayKidsComBack đã sớm trở thành xu hướng trên toàn thế giới! Stays đang yêu bản nhạc mới và ngạc nhiên bởi vũ đạo của nó! Các thành viên đều thể hiện tài năng và sức hút của mình trong MV có chỉ số octan cao.
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.