NU’EST sự chuyển đổi ngọt ngào trong sự trở lại MV “LOVE ME”  in  News

Back by:  sieuthikpop  on  October 21, 2019 01:00 PM

NU’EST sự chuyển đổi ngọt ngào trong sự trở lại MV “LOVE ME”
NUithEST làm cho sự chuyển đổi ngọt ngào trong sự trở lại MV dành cho người yêu NỀN TẢNG đã thực hiện sự trở lại rất được mong đợi của họ! Vào ngày 21 tháng 10 lúc 6 giờ chiều KST, nhóm đã phát hành album mini thứ bảy của họ, The Bảng Bảng cùng với video âm nhạc cho ca khúc chủ đề. TÌNH YÊU ME ME kết hợp các thể loại R & B trong nhà và đô thị thay thế cho âm thanh tinh tế và ngọt ngào. Baekho tham gia sáng tác, trong khi cả Baekho và JR tham gia vào lời bài hát, đó là về sự trung thực và trực tiếp hơn trong việc thể hiện tình yêu
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.