BTS và EXO đều đã được xuất hiện với Dubai Stars!  in  News

Back by:  btsviet  on  July 11, 2019 01:00 PM

BTS và EXO đều đã được xuất hiện với Dubai Stars!
BTS và EXO để nhận Dubai Stars BTS và EXO đều đã được trình bày với Dubai Stars! The Dubai Stars là một dự án của EMAAR nhằm tôn vinh một số cá tính và tài năng lớn nhất thế giới, những người đã có tác động tích cực trong các lĩnh vực sau: Âm nhạc, Phim ảnh, Nghệ thuật, Kiến trúc, Thể thao, Văn học, Ảnh hưởng Truyền thông Xã hội, Đổi mới và Công tac xa hội. Cống cống sẽ tương tự như Đại lộ Danh vọng Hollywood, nơi những tên tuổi nổi tiếng sẽ trang trí vỉa hè của Đại lộ Sheikh Mohammed bin Rashid ở Khu thương mại Dubai. Theo The Dubai Stars, 400 ngôi sao sẽ được hiển thị tại lễ khai mạc vào tháng 10 và dự án sẽ đại diện cho hơn 10.000 ngôi sao khi hoàn thành. Những người nổi tiếng khác sẽ được giới thiệu với một ngôi sao bao gồm Dwayne Johnson, Thành Long và Shah Rukh Khan. Người hâm mộ sẽ có thể đề cử tối đa ba người nổi tiếng yêu thích của họ cho Ngôi sao Dubai cho đến ngày 31 tháng 7 trên trang web The Dubai Stars. Xin chúc mừng cả BTS và EXO!
views
uploaded images.

Comments

We welcome your comments, but please be civil, DO NOT SPAM ON TOPIC. Comments deemed inappropriate will be removed and repeat will banned. Commention is a provilege that will be revoked for violations od our Comment Policy .

Comments from our old comments platform are still in the process of moving over. If you notice any comments missing they will likely re-appear soon. Thnk you for your patience.